Powitanie nowego duszpasterza w parafii NMP Matki Kościoła w Łąkocinach

Z dniem 1 lipca 2020 parafię NMP Matki Kościoła w Łąkocinach objął ks. Tomasz Flajszer, dotychczasowy wikariusz w Zdunach. Nowego duszpasterza wprowadzono do świątyni w uroczystej procesji. Dekret ks. biskupa odczytał ks. dziekan Henryk Hołoś i przyjął od nowego duszpasterza przyrzeczenie do dalszej pacy duszpasterskiej w parafii. Nowego kapłana powitali ministranci, służba liturgiczna ołtarza, Rada Duszpasterska i przedstawiciele mieszkańców pan Sołtys z Radą Sołecką; wszyscy życzyli nowemu duszpasterzowi obfitych łask przez ręce Maryi i Św. Józefa oraz zadowolenia z pracy duszpasterskiej na dalsze lata posługi kapłańskiej.