Boże Ciało 2020

Procesja Bożego Ciała z racji bezpieczeństwa odbyła się wokół świątyni. Pierwszy ołtarz przygotowali mieszkańcy ulicy Raszkowskiej od państwa Jańczaków do państwa Brodziaków. Drugi ołtarz druga część ulicy Raszkowskiej od państwa Kryjomów do państwa Junyszków. Trzeci ołtarz wykonali mieszkańcy ulicy Szkolnej od państwa Małuszków do państwa Hofmanów . Czwarty ołtarz druga część ulicy Szkolnej od szkoły do państwa Marczaków. Procesja była skromniejsza ze względu na panującą pandemię, ale ołtarze zostały pięknie przygotowane. Na zakończenie procesji kapłan udzielił błogosławieństwa na cztery strony świata. Po wejściu do kościoła odśpiewano hymn „Ciebie Boga…”, a celebrans podziękował wszystkim mieszkańcom którzy wykonali ołtarze i przyozdobili trasę procesji.