Dni Krzyżowe 2020

Od 18-20 maja podczas Dni Krzyżowych modliliśmy się o dobre urodzaje i sprzyjającą pogodę podczas żniw. Litanie do wszystkich świętych i modlitwę w intencji rolników odmówiliśmy przy krzyżu misyjnym. W pierwszym dniu modliliśmy się o błogosławieństwo na roli podczas zasiewów. W drugim dniu o sprzyjająca pogodę i obfite plony, a w trzecim o szczęśliwe żniwa i za wszystkich cierpiących głód. Po nabożeństwie błagalnym i oddaniu hołdu Jezusowi na krzyżu, wróciliśmy do świątyni na msze świętą.