Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 27.03.2020 r.

Piątek 27.03.2020 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka

 

1. Za + Marię Dykcik – od Ireny i Tadeusza Lisów i rodz. Kuświków
2. Za + Mariana Błaszczaka – od Haliny Dymarskiej i rodz. Mleko
3. Za + Mieczysława Zimniaka – od Genowefy Szcześniak, rodz. Zielaznych i Kościelnych
4. Za + Hieronima Walczaka – od Zenona Przybylaka i Józefa Janasa z rodz..
5. Za + Teresę Bielawską – od Żanety, Jarosława i Marzeny Lisik
6. Za + Stanisławę Brodziak – od Błażeja Brodziaka z rodz.
7. Za + Stanisława Kocika – od Doroty Zawickiej z rodz. i Edmunda Kupczyka
8. Za + Mariannę Długą – od Małgorzaty i Kazia Długich z Dębnicy i Mariana Bilskiego
9. Za + Mariana Zielaznego – od sąsiadów Strońskich, Krystyny Ograbek i rodz. Strońskich z Gorzyc
10. Za + Bolesławę Dzięcioł – od Krystyny Krakowskiej i rodz. Malińskich
11. Za + Janinę Świątkowską – od rodz. Mogiełków i Gabrysiów
12. Za + Jerzego Wróbel – od rodz. Binków i Gąbków z Granowca
13. Za + Stanisława Kulas – od Krzysztofa i Ryszarda Duczmal z rodz..
14. Za + Danutę Zimną – od Mirosławy Kempiak i Bartoszków z synami
15. Za + Jadwigę Szlachta – od rodz. Długich, Koprów i Morawców
16. Za + Arkadiusza Szczepaniaka – od rodz. Czuchrów: Gabrieli i Romana, Izabeli i Mateusza z dziećmi
17. Za + Marka Wawrzyniaka – od Józefa Koziarka i Juliusza Kubiaka z rodz.
18. Za + Zofię Zimną – od Cecylii Koniarek i rodz. Cholewów z ul. Strażackiej
19. Za + Helenę Małuszek – od Genowefy Bizan z rodz. i Bogdana Bizan z rodz.
20. Za + Kazimierza Cholewę – od Wiktorii Pieszyńskiej i rodz. Szczotków
21. Za + Mariana Filipiaka – od rodz. Cegłów i Józefa Sikory z rodz.
22. Za + Mariannę Małuszek – od Grażyny Nowostawskiej i Kazimiery Ciesielskiej
23. Za + Hieronima Grzesiaka – od rodz. Garbaczów: Jana z żoną i Michała z rodz.
24. Za + Radosława Kryjoma – od Jerzyka Błaszczyka z rodz. i Joanny Pustkowskiej
25. Za + Ryszarda Janasa – od Artura i Roberta Wypyskich z rodz..
26. Za + Władysława Roszaka – od Teresy Minta z rodz.
27. Za + Mariusza Kupaj – od Bożeny Włosik z rodz.
28. Za + Helenę, Idziego Sikorów w r. śm. – od rodziny
29. Za + Martynina Grzesiaka w r. śm. – od rodziny

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…