Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 21.02.2020 r.

Piątek 21.02.2020 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka

 

1. Za + Stanisława Zaradnego – od rodz. Szcześniaków, Wygralaków i Libudziców
2. Za + Marię Dykcik – od Genowefy Szcześniak i Joli Skawskiej z rodz.
3. Za + Mariana Błaszczaka – od Cholewów z ul. Odolanowskiej i Skowronków z ul. Dworcowej
4. Za + Mieczysława Zimniaka – od Marioli Dziewięckiej z rodz. i Stachowiaków z Ostrowa
5. Za + Hieronima Walczaka – od Tomalaków i Jadzi Dolata z rodz. z Ostrowa
6. Za + Teresę Bielawską – od Krystyny Krakowskiej i rodz. Malińskich
7. Za + Stanisławę Brodziak – od Warsztów i Lisików
8. Za + Stanisława Kocika – od kuzynów Staszka i Mietka i bratowej z rodz. z Częstocic
9. Za + Mariannę Długą – od Krystyny Krupka i Czesława Krupki z rodz.
10. Za + Mariana Zielaznego – od rodz. Drożdżów i siostrzenicy Haliny z rodz. z Ostrowa
11. Za + Bolesławę Dzięcioł – od Ignacego, Stanisława i Emilii Kierzkowskich
12. Za + Janinę Świątkowską – od chrześniaka Marka z rodz.
13. Za + Jerzego Wróbel – od rodz. Kaczmarków, Małuszków i Wikarych z Zakątka
14. Za + Stanisława Kulas – od Cholewów i Stachów
15. Za + Danutę Zimną – od Herbików i Kaźmierczaków
16. Za + Jadwigę Szlachta – od Marzeny i Rafała Kulasów z rodz.
17. Za + Arkadiusza Szczepaniaka – od sąsiadów Pautrów, Liebchenów i Latańskich
18. Za + Marka Wawrzyniaka – od rodz. Bartoszków i Sikorów
19. Za + Zofię Zimną – od Donaty i Zbigniewa Dudzińskich z rodz. i Włosików z mamą
20. Za + Helenę Małuszek – od Wiktorii Pieszyńskiej i rodz. Szczotków
21. Za + Kazimierza Cholewę – od rodz. Cegłów i Sikorów z ul. Łanowej
22. Za + Mariana Filipiaka – od szwagra Tomka z rodz.
23. Za + Mariannę Małuszek – od rodz. Mogiełków i Gabrysiów
24. Za + Hieronima Grzesiaka – od rodz. Kulasów, Bestry i Talagów z Cegieł
25. Za + Radosława Kryjoma – od rodz. Nękałów i Czesławy Kusej
26. Za + Ryszarda Janas – od rodz. Jurków i Sikorów z ul. Łąkowej
27. Za + Mariana Skowronka – od Teresy Minta i Rafała z rodz.
28. Za + Mariana Plota – od rodz. Mleko

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…