Rozpoczęcie roku Jubileuszowego 40-lecia naszej parafii

10 lutego 1980 roku została erygowana parafia w Łąkocinach wydzielona z macierzystej parafii w Jankowie Zaleśnym. Z tej okazji w przeddzień na uroczystej sumie świętowaliśmy tę rocznice. Mszę świętą celebrował ks. Marek Chudzia który w homilii podsumował duszpasterską działalność parafii w ciągu 40 lat. Chrzest przyjęło w parafii 404 dzieci, ślubów było 160, pierwszym ochrzczonym jest pan Mirosław Brodala, który na dar ołtarza ofiarował ornat Bożo Narodzeniowy . Pierwszą parą małżeńską był ślub Bożeny Anioł i Wacława Cieślaka, a drugim Jadwigi Zielaznej i Wojciecha Kościelnego. W obu tych małżeństwach jeden z małżonków odszedł już do pana Boga. Jedynym pełnym małżeństwem z tego roku są Teresa i Roman Cegłowie. Sprawozdanie z działalności Rady Parafialnej Ekonomicznej zostanie przedstawione na głównej uroczystości jubileuszowej 1 czerwca w dzień odpustu parafialnego. W modlitwie powszechnej parafianie modlili się za wszystkich kapłanów posługujących w parafii: ks. Sławomira Borowczyka, ks. kan. Piotra Pasia, ks. Marka Chudzię i zmarłych kapłanów ks. Ryszarda Kasprzaka i ks. Bogdana Augustyniaka. Dary ołtarza złożyli: Mirosław Brodala ornat, chleb pan Jacek Kułek, koszyk z darami – pan Jan Krysiak, kwiaty – Teresa Minta i ofiara Jubilatki. Po komunii świętej odprawione zostało nabożeństwo dziękczynne za powołanie do życia naszej parafii przed najświętszym sakramentem. Po wspólnej modlitwie i podziękowaniu, nastąpiło błogosławieństwo zebranych najświętszym sakramentem.