Uroczystość Wszystkich Świętych 2019

Msza święta za zmarłych była celebrowana przez ks. Marka Chudzie na cmentarzu. Przed rozpoczęciem celebrans poświęcił nowy krzyż cmentarny i podziękował wszystkim parafianom, którzy przyczynili się do jego zamontowania. Następnie odbyła się procesja z poświęceniem grobów po której uczestniczyliśmy w liturgii mszy świętej. Na zakończenie ks. Marek przypomniał o odpustach, które przez 8 dni można uzyskać za odwiedzenie świątyni lub cmentarza pod zwykłymi warunkami. W czasie oktawy odbywał się będzie różaniec za zmarłych i wypominki.