Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych 27.09.2019 r.

Piątek 27.09.2019 r.

 

Nabożeństwo z koronką do Miłosierdzia Bożego i Msza Św. za zmarłych w ostatnim czasie

Za ++ księży: Juliana Brodziaka, Ryszarda Kasprzaka, Bogdana
Augustyniaka, Władysława Lisika, Marka Kulawinka, Romana Sroczyńskiego, Dariusza Kowalka

 

1. Za + Jarosława Kusicielka – od Dominika Minty z rodz.
2. Za + Stanisława Zaradnego – od Celmerów
3. Za + Henryka Młynarczyka – od Michała Garbacza z rodz.
4. Za + Zdzisława Dymarskiego – od rodz. Jaśniarczyków
5. Za + Kazimierza Szlachtę – od rodz. Szewczyków
6. Za + Leokadię Herbik – od rodz. Kusicielków z ul. Szkolnej
7. Za + Krzysztofa Janiaka – od rodz. Sikorów z ul. Polnej
8. Za + Weronikę Zimną – od Ewy i Bogdana Grodzińskich
9. Za + Marię Dykcik – od Frąckowiaków
10. Za + Mariana Błaszczaka – od rodz. Litwinów z ul. Odolanowskiej
11. Za + Mieczysława Zimniaka – od rodz. Woźniców
12. Za + Hieronima Walczaka – od Marcina Nysiaka z rodz.
13. Za + Teresę Bielawską – od sąsiadów Rachwalskich
14. Za + Stanisławę Brodziak – od rodz. Hałasów z ul. Ostrowskiej
15. Za + Stanisława Kocika – od Waldka Kołeczko i Agnieszki Maciejewskiej z rodz. z Gorzyc Małych
16. Za + Mariannę Długą – od rodz. Długich z Jankowa Zal. i rodz. Moglów z Rąbczyna
17. Za + Mariana Zielaznego – od Macieja Zwierza z rodz. z Radłowa
18. Za + Bolesławę Dzięcioł – od rodz. Sikorów i Bartoszków
19. Za + Janinę Świątkowską – od koleżanek córki Barbary z Grosika
20. Za + Jerzego Wróbel – od Arkadiusza i Justyny Talaga z dziećmi
21. Za + Stanisława Kulas – od Marii Kusicielek
22. Za + Danutę Zimną – od Teresy i Marka Krysiak
23. Za + Jadwigę Szlachta – od Wodniczaków, Michalaków i Długich
24. Za + Arkadiusza Szczepaniaka – od Bolesława Bielawskiego z rodz.
25. Za + Marka Wawrzyniaka – od Jacka Wolniaszczyk z rodz.
26. Za + Zofię Zimną – od Jana Kryjoma z rodz. z Ostrowa
27. Za + Helenę Małuszek – od Marii Duczmal i rodz. Bizan z Cegieł
28. Za + Kazimierza Cholewę – od kuzynki Marii Łabińskiej
29. Za + Apolonię, Wojciecha i Stanisławę Mogiełka – od rodz.
30. Za + Romana Szkudlarka – od rodz. Pietraszewskich

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…