Nabożeństwo Fatimskie

13 sierpnia uczestniczyliśmy we mszy świętej i nabożeństwie fatimskim. Figurę matki bożej przybrały matki różańcowe i niosły ją w procesji dookoła kościoła. Po różańcu fatimskim wyruszyliśmy na procesje śpiewając ostatnia dziesiątkę różańca i pieśni o matce bożej fatimskiej.